You are hereÖsszefoglaló - Tulassay Tivadar előadása az Érték! Értem? sorozat keretében

Összefoglaló - Tulassay Tivadar előadása az Érték! Értem? sorozat keretében


A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen működő Collegium Esztergom Egyesület rendezésben megvalósuló előadássorozat célja a nagyközönsége elé tárni azokat a morális értékeket, amelyek mentén az egyesület tagjai – a hazai tudományos élet kiemelkedő tudósai – keresik a válaszokat a különböző szakterületen végzett munkájuk során felmerülő szakmai kérdésekre és egyben a 21. század emberének égető kérdéseire. Az nyitott ember azonban nemcsak értékre vágyik, de meg is akarja érteni és megbizonyosodni arról, hogy ez a mélyebb tudás érte van, az ő harmonikus és értékes életét gazdagítja.

Az előadássorozat első elemeként nagy érdeklődés mellett a Semmelweis Egyetem rektora, dr. Tulassay Tivadar neonatológus mint hívő ember, az emberi élet két legnagyobb titkáról osztotta meg
gondolatait hallgatóságával.

A születés és a halál minden ember életének része, de e két esemény mégis életünk legmélyebb titkai, amelyekkel mindenki szembesül, és evvel kapcsolatos kérdésekre választ keres a tudós és a hívő ember egyaránt. Dr. Tulassay előadásában a Bibliában található utalások mentén sorra vette azokat az orvosi tényeket, amiket a titkokat nyitogató ember tudósként megtapasztal a születés tanulmányozása során, és azokat a titkokat, amelyekre a tudomány mai állapotában nem tud egzakt választ adni. Az emberi élet kezdte – bár az orvostudomány sok ismerettel rendelkezik a születéskor lezajló biológiai folyamatokról – valójában olyan titokzatos és csodálatos esemény, hol az időtlenséget éli meg az ember. A neonatológus professzor szerint az orvostudomány a teremtett világ titkait kutatva részben szakrális területen mozog, és ezt a csodát szemlélve találkozik talán legközvetlenebbül a teremtő Isten szeretetével. A születés biológiai folyamatait intenzíven kutatja az orvostudomány, sőt a folyamatok egy részének technológiája mára mesterséges körülmények között rekonsturálható, de Isten rendelése tesz minket élő személlyé, az ő szeretete ad célt az emberi létezésnek. A biológiai folyamatokat évezredek óta tapasztaljuk, a Bibliában számtalan helyen találkozhatunk a születésre utaló helyekkel, mégis a számtalan kutatás ellenére a 21. századi ember újra és újra szembesül a titkokkal, amelyek a születést körülveszik.

A születés csodájának kutatása pedig a hívő ember számára fogódzó életünk másik nagy titkának, a
halálnak az elfogadásához, hiszen a halál és a születés során ugyanaz történik velünk, csak a dimenzió más. Szent Ágostontól idézett gondolatokkal összegezte gondolatait Tulassay Tivadar:

"A halál nem jelent semmit,
csupán átmentem a másik oldalra.
Az maradtam, aki vagyok és Te is önmagad vagy.
Akik egymásnak voltunk, azok vagyunk mindörökké!"

Az előadássorozat dr. Freund Tamás agykutató Agyhullámok és kreativitás; belső világunk hatásai
a tanulási és munkafolyamatokra című előadásával folytatódik árpilis 2-án, 16 órakor a PPKE –
Információs Technológiai Karának Simonyi Károly előadótermében.

Tulassay Tivadar előadásával kapcsolatos egyéb anyagok:
Meghívó Dr. Freund Tamás előadására
Tájékoztató füzet Dr. Tulassay Tivadar előadásáról