You are hereMultidiszciplináris Tanulmányok Esztergom Intézete Alapítvány

Multidiszciplináris Tanulmányok Esztergom Intézete Alapítvány


Az Alapítvány célja és tevékenysége:

A 21. század elejének embere egy sor újszerű kérdéssel találja magát szemben, sok tekintetben új korszak előjeleit lehet felfedezni. Drámai események, lehetőségek és kihívások alakulnak ki, a gondolkodás, a szolidaritás és a konfliktusok új formákat öltenek, a Föld egységes tereppé válik, kialakul egy internet segítette „nooszféra”. Ebben a helyzetben Magyarország és Közép-Európa népeinek helyzetismerete és ennek beágyazása a világfolyamatokba közérdekű cél.

Az Alapítvány közérdekű célja a fenti jelenségekben való eligazodás segítése, az ezek multidiszciplináris feldolgozására, értelmezésére, tudományos eszmecserére alakult Collegium Esztergom egyesület tevékenysége támogatása útján. Ebben hangsúlyosan építenek a Közép-Európai szellemi, tudományos és művészeti örökségre - ezt hangsúlyozza az “Esztergom” név - és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem multidiszciplináris tudományos műhelyeire is. Ugyanakkor mindez széles nemzetközi kitekintésben történik.

A közérdekű cél egy sajátos részterülete a művészet egy jellegzetes személyisége, Liszt Ferenc életművéhez kötődik, sajátosan így Esztergomhoz is. Az Alapítvány az évenkénti Esztergomi Liszt Ferenc Zenei Hét keretében Liszt műveinek bemutatását is támogatja.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Ennek értelmében az Alapítvány részese pártpolitikai tevékenységnek, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít.